Ekumenický lekcionář - rok C

Kázání na texty Ekumenického lekcionáře, rok C
Martin Grombiřík
4. neděle adventní C (Lk 1:39—45)
Martin Grombiřík
Narození Páně - ve dne (J 1:1-14, Žd 1:1-4)
Martin Grombiřík
Silvestrovské kázání (Kaz 3:1-15, Zj 21:1-6, Mt 25:31-46)
Martin Grombiřík
2. neděle po Zjevení Páně C (J 2:1-11)
Martin Grombiřík
5. neděle po zjevení Páně C (Lk 5:1-11)
Martin Grombiřík
6. neděle po zjevení Páně C (Lk 6:17-26)
Martin Grombiřík
4. neděle velikonoční C (J 10:22-30 a Zj 7:9-17)
Martin Grombiřík
Neděle Nejsvětější Trojice C
Martin Grombiřík
13. neděle v mezidobí C (Lk 9:51-62)
Martin Grombiřík
14. neděle v mezidobí C (Lk 10:1-12.16-20)
Martin Grombiřík
15. neděle v mezidobí C (Lk 10:25-37)
Martin Grombiřík
16. neděle v mezidobí C (Lk 10:38—42)
Martin Grombiřík
19. neděle v mezidobí C (Lk 12:35-40)
Martin Grombiřík
29. neděle v mezidobí (Lk 18:1-8)