Kázání

Virtuální kazatelna
Martin Grombiřík
Kázání na poslední neděli v církevním roce (Lk 23:33-43)
Martin Grombiřík
Úvaha pro Alianční týden modliteb (náš každodenní chléb)
Martin Grombiřík
Kázání na ekumenickém shromáždění v Boskovicích 14. 6. 2005
Martin Grombiřík
Kázání na svatbě Aleše a Šárky 5. 8. 2006 (Brno, Červený kostel) na text o svatbě v Káni Galilejské (J 2:1-11)
Martin Grombiřík
Kázání k svátkům 5. a 6. července - Cyril a Metoděj + M. Jan Hus (2Tim 2:8-13, proneseno v domově důchodců)
Martin Grombiřík
Pohřební kázání na 2Kor 5:1-10 (pronesené v Bukovce 14. 2. 2008)
Martin Grombiřík
Kázání na 3. neděli postní, pronesené na lutherských bohoslužbách u sv. Michala v Jirchářích (základ 1Kr 19:1-13)
Martin Grombiřík
Vánoční kázání z r. 2011
Martin Grombiřík
Káznání pro "Sjezd alternativní mládeže" (SAM) v Orlové, 11. 8. 2016