Manželství z lutherské perspektivy

Referát o manželství z pohledu lutherské teologie. Dovoluji si jej v přepracované podobě nabídnout i čtenářům, jako malý námět k zamyšlení nad tématem, které v církvi pokládáme za samozřejmé, ale např. při předsvatebních přípravách snoubenců pozorujeme, jak málo mu často rozumíme. Věřím, že text může poskytnout i určité vodítko v ekumenických rozhovorech o problematice manželství, které vyvstávají zejména v situacích smíšených sňatků.

Číst dále...

Lék nezdrženlivosti

Předmětem přednášky je pojetí manželství v základních textech reformovaného křesťanství. Ve svých zdrojích se přednáška omezuje na třetí edici Instituce Jana Kalvína a na Druhé helvetské vyznání.

Číst dále...

Křest samostatně nebo v rámci pravidelných bohoslužeb?

Úvaha nad liturgickou praxí ČCE ve srovnání s církví 1. – 3. století.

Číst dále...

Možnosti připomínky křtu

Položme si nad uvedeným tématem několik základních otázek.

Číst dále...

Polaris a Coena zvou na studijní setkání o manželství

Evangelická liturgická iniciativa Coena a kalvinisticky orientovaní faráři ČCE, sdružení kolem portálu Polaris, pořádají ve dnech 19.-21. června 2014 na evangelické faře ve Svratouchu společné setkání s tématem manželství.

Číst dále...

Rodinná rekreace nabídne denní modlitbu i katecheze pro děti

V termínu od 6. do 13. července 2014 proběhne v Horském domově v Herlíkovicích rekreační pobyt pro rodiny s dětmi. Jeho součástí bude možnost účastnit se ranních a večerních liturgií hodin v přilehlém kostelíku, nedělní bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně a každodenní zážitkové katecheze pro děti s tématem "Večeře Páně". Pobyt vede farář Karel Šimr.

Číst dále...

V Plzni proběhne eucharistická konference

Plzeňská diecéze Církve československé husitské pořádá 24. ledna 2014 od 10. hodin v Tuháčkově síni (Husova 1, Plzeň) Eucharistickou konferenci.

Číst dále...

Luterská liturgická konference zasedala ve Slezsku

Reportáž z "Dnů liturgické skupiny" v polské Visle - Javorníku.

Číst dále...

O křtu budou rokovat v Chrástu u Plzně

Evangelická liturgická iniciativa Coena pořádá ve dnech 21.-23.listopadu 2013 v Chrástu u Plzně další studijní setkání s tématem "Křest - pramen života".

Číst dále...