Ekumenické sanctorale - možnosti a úskalí

Diplomová práce Karla Šimra, obhájená na ETF UK v Praze v únoru 2004.
Soubor je ve formátu PDF verze 1.2 a má 97 stránek.
Velikost souboru je 473042 bytů.