Nové chápání křtu

Autor:
Publikováno:

Nové chápání a důrazy křtu v "pokonstantinovské" církvi, podle katechetických materiálů ELCA

Od 60. let se událo mnoho změn v našem chápání křtu. Mezi vlivy, které je zapříčinily, patří Druhý vatikánský koncil, nové výzkumy a vstup do "post-konstantinovské" éry církve - církve, která již nadále není ve spojenectví s mocí tohoto světa a hodnotami vládnoucí společnosti. To vytvořilo povědomí, že mocí církve je kříž. Toto vědomí se promítlo do nového chápání ve vztahu ke křtu, včetně:
 • objevení "před-konstantinovské" církve, která také žila v bezmoci. To vedlo k obnovení katechumenátu rané církve, procesu osvojování si křesťanské víry a křesťanského způsobu života v přípravě na křest o velikonoční noci.
 • obnovení chpání křtu v Krista jako především začátku způsobu života, který zahrnuje pravidelnou modlitbu, sdílení dobré zprávy, službu bližnímu, práci pro pokoj a spravedlnost a odmítání násilí, ovládání a privilegií.
 • znovuobjevení křtu jako skutečného omytí. Éra potírání z malé misky je u konce, vracejí se velké křtitelnice pro polévání a nádrže pro ponořování.
 • nové vědomí obyčejné vody jako prostředku milosti pro všechno stvoření. Křest nás vysílá pečovat o vodu, její čistotu, spravedlivé rozdělování a spotřebu.
 • obnovené chápání, že křest není soukromá věc, ale vstup nového bratra či sestry do jiného společenství.
 • posilněné vědomí důvěrného spojení mezi křtem a etikou. Neřídí nás pravidla, ale to, jak žije ten kdo byl pokřtěn v Krista Ježíše. Etika vyplývá z identity, vztahu a života žitého "v Kristu".
V prostředí studentů je obvykle snažší než ve farnostech obohatit obřad o větší dramatičnost. Některé náměty pro plánování liturgie:
 • požehnání smyslových orgánů (oči, uši, nos, ústa) a údů (ruce, nohy) při modlitbě, aby každá část těla byla ve službě Bohu.
 • oblečení do bílého roucha.
 • zvláštní požehnání pro kmotry a jiné účastníky.
 • velký potlesk
 • osobní slovo víry pro každého čekatele
 • med a mléko (!) pro každého katechumena během přijímání
 • velkou oslavu po křtu.