Keltské žehnání a exorcismus vody

Autor:
Publikováno:

Žehnání a exorcismus vody podle Keltského misálu (Lorrha - Stowe).

Žehnání vody (menší žehnání)

Požehnej Pane, tuto stvořenou vodu, aby se mohla stát lékem ke spáse
lidského rodu. Dej skrze vzývání svého jména a skrze tuto stvořenou vodu, zdraví tělu a ochranu duši skrze našeho Pána Ježíše Krista, který vládne s Otcem a Duchem svatým navěky věků.
Amen.


Exorcismus vody (menší exorcismus)

Vymítám tě, nečistý duchu ve jménu Boha Otce všemohoucího, který stvořil nebesa zemi i moře a vše co je v něm, aby všechna moc protivníka a všechny skutky ďáblovy, veškeré útoky a přízraky nepřítele, byly vymýceny a odlétly od této stvořené vody; aby mohla být svatá a spasitelná a planoucí oheň se obrátil na tenata nepřítele skrz vzývání svatého jména našeho Pána Ježíše Krista, který přijde soudit svět ohněm v Duchu svatém.
Amen.