Křest

Příspěvky z oblasti teologie křtu, jeho liturgického slavení i obnovy (připomínky).
Tomáš Drobík
Malý pokus rozvinout křestní bohoslužbu v prostředí evangelické církve. Základem je Agenda ČCE, doplněná Studijními texty Institutu ekumenických studií i dalšími materiály. Celý pokus je motivován snahou akceptovat a aplikovat závěry novodobého liturgického studia. Vše připraveno k tisku na A4 papíry, po přeložení je vlastní velikost strany A5. Podívejte se, doplňte, proškrtejete, kritizujte...
Karel Šimr
Na základě prohlášení o konvergenci Křest, eucharistie a ordinovaná služba (BEM, limský dokument) nevznikla jen tzv. limská (eucharistická) liturgie, ale i tato bohoslužba památky křtu. Byla slavena během konference ústředního výboru SRC v Ženevě r. 1987. Do následujícího textu jsou pojaty i texty jedné křestní bohoslužby z Altenbergu u Kolína, která byla poprvé slavena r. 1994 společně zástupci evangelických, katolických a řecko-pravoslavných obcí. Převzato z materálů Ekumenicko-liturgického institutu Edmunda Schlinka při Teologické fakultě Jihočeské university v Č. Budějovicích.
Ondřej Kolář
Autor ve svém referátu, předneseném na setkání v Chocni 1.5.2003, vymezuje základní teologické přístupy ke svátosti křtu.
Karel Šimr
Slaví se jako rodinná slavnost, s úpravami lze užít při bohoslužbách.
Karel Šimr
Tuto liturgii jsme před časem připravili pro Evangelickou církev metodistickou. Obnova křestní smlouvy se používá u pokřtěných osob, které touží po osobním (novém) přiznání se ke křestnímu závazku.
Martin Grombiřík
Obnova křestních slibů na svátek Křtu Páně (volně podle Thomase L. Weitzela).
Martin Grombiřík
Nové chápání a důrazy křtu v "pokonstantinovské" církvi, podle katechetických materiálů ELCA
Jan Kirschner
V tradičních lidových církvích se pro křest používají obvykle malé konvičky. Baptisteria – křtitelnice – nalezneme povětšinou jen ve starších kostelích.