Eucharistie

Zvláštní prostor věnujeme tématu Večeře Páně (svaté Večeře, eucharistie). V této sekci zveřejňujeme obecnější teologické úvahy i konkrétní liturgické formuláře.
Ondřej Kolář
Pojetí večeře Páně v reformaci: luterství, kalvinizmus, zwingliánství. Referát ze setkání v Chocni v únoru 2003.
Daniel Heller
Referát D. Hellera ze setkání v Chocni v únoru 2003. Součástí výkladu jsou rovněž schémata Klause Meyera zu Utrup.
Joseph Ratzinger
Dopis kardinála Josepha Ratzingera, prefekta kongregace pro nauku víry, Mons. Janu Graubnerovi, předsedovi ČBK
Olga Tydlitátová
článek původně vyšel v brněnském evangelickém časopise Setkávání 7/2004 a byl uveřejněn s laskavým svolením autorky
Martin Grombiřík
Reakce na článek Milana Norberta Badala "Přijímání u jiných vyznání", který vyšel na serveru ChristNet jako zářijový článek měsíce.
Martin Grombiřík
Preface Jana Blahoslava z jeho hudebně liturgické příručky "Evangelia aneb čtení..."
Jan Kirschner
Jak už jsme na našem webu informovali, v pondělí 21. května 2007 přednášela a se zájemci besedovala na Evangelické teologické fakultě UK v Praze významná osobnost německé ekumenicky orientované liturgiky profesorka Irmgarda Pahl. Zde přinášíme hlavní myšlenky přednášky i následné diskuse v pohledu Jana Kirschnera.