12. neděle v mezidobí C

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: bílá; bohoslužba slova dle formuláře "A" Agendy ČCE; čísla písní podle Evangelického zpěvníku; kolekta podle Evangelisches Gottesdienstbuch Na tuto neděli v letošním roce připadá rovněž slavnost Narození Jana Křtitele - vzhledem k tomu, že ve farním sboru, pro který je tato bohoslužba připravena, nebude slavena večeře Páně, je slavnost Jana Křtitele zohledněna pouze v uvedení a kolektě.


pozdrav

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

S: Amen.

K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.

K: Jan Křtitel o Kristu vydal toto svědectví:

On musí růst, já však se menšit.

uvedení

Dnes, 24. června, si připomínáme narození Jana Křtitele, posledního z proroků, v jehož postavě se zosobňuje svědectví Starého zákona o příchodu Krista.

píseň

433 Otče náš milý Pane

kyrie

Pouze ve víře jsme připraveni naslouchat Bohu. Naše víra je však slabá a ohrožená pochybnostmi. Proto voláme:

Pane smiluj se.
Pouze láska nás dává sílu odpouštět a přát druhým dobré. Naše láska je ovšem slabá a ohrožená starostí o sebe sama. Proto voláme:

Kriste smiluj se.
Pouze naděje nám dává odvahu šířit dál radostnou Boží zvěst. Naše naděje je ale slabá a zkalená špatnými zkušenostmi. Proto voláme:

Pane smiluj se.

gloria

Chvála na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.

kolekta

Milosrdný Bože, skrze Jana Křtitele jsi zvěstoval izraelskému lidu vyvolenému Krista; naplň jeho svědectví novou silou, aby volalo všechny lidi ke spáse a nás znovu ujistilo ve víře v něho – v Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje od věků na věky.

čtení

Iz 65,1 – 9

žalm

92 Jak dobré slavit Pána

evangelium

Lk 8,26 – 39

píseň

434,1 – 5 Jezu Kriste, Synu Boží

přímluvy

otčenáš

zpívaný - píseň 583

poslání

Ga 3,23 – 29

požehnání

Přijměte Boží požehnání:

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

píseň

452 Za dar slova Bože milý


Ekumenické kalendárium (24. - 30.6.)

 24 .6. NAROZENÍ JANA KŘTITELE
 25. 6. Ivan (9.stol.), Augustana
 26. 6. Jan a Pavel (4.stol.) - římští mučedníci
 27. 6. Cyril Alexandrijský(444) - teolog
 28. 6. IRENEUS Z LYONU (kol.202) - teolog
 29. 6. PETR A PAVEL APOŠTOLOVÉ