Východní křesťanství

Česká stránka evangelicko-luterského společenství (Ostkirchlicher Konvent), které v Německu ve spolupráci se studenty Teologické fakulty univerzity v Heidelbergu slaví východní liturgii podle řádu Ukrajinské luterské církve. Duší tohoto hnutí je profesor Reinhard Thöle z Institutu pro studium konfesí v Bensheimu. V Česku představuje iniciativu docent Jaroslav Vokoun z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Karel Šimr
Krása barev v liturgii je obvyklým jevem v římskokatolické církvi. Kdo ze stroze evangelické tradice zná jen černý talár, ten si musel druhou květnovou neděli (14.5.2006) večer v Evangelicko-luterské církvi v bavorském Vohburgu přijít jako by ho přenesli do jiného světa.
Karel Šimr
Malé německé městečko Vohburg nad Dunajem zažilo v neděli 22. července 2007 nezvyklou bohoslužbu. Svíce, ikony, liturgové v pestrých oděvech sloužící čelem k oltáři... V prosté dřevěné modlitebně evangelicko-luterského sboru sv. Jana slavili evangelickou bohoslužbu byzantsko-slovanského ritu.
Karel Šimr
S využitím české verze byzantské liturgie od Dr. Václava Konzala přeložil Jaroslav Vokoun. Prameny: Služebnyk - Gottesdienstbuch (ed.R.Thoele a V.Rudejko), Darmstadt 2004, Liturgie Ukrajinské luterské církve. Obrazové ilustace pocházejí z bohoslužeb v evangelickém sboru sv. Jana v německém Vohburgu nad Dunajem z let 2006 a 2007.
Karel Šimr
Na základě prohlášení o konvergenci Křest, eucharistie a ordinovaná služba (BEM, limský dokument) nevznikla jen tzv. limská (eucharistická) liturgie, ale i tato bohoslužba památky křtu. Byla slavena během konference ústředního výboru SRC v Ženevě r.1987. Do následujícího textu jsou pojaty i texty jedné křestní bohoslužby z Altenbergu u Kolína, která byla poprvé slavena r. 1994 společně zástupci evangelických, katolických a řecko-pravoslavných obcí.
Karel Šimr
Tato liturgie se slavila 4. 12. 1993 v Ekumenickém institutu v Bossey ve Švýcarsku. Základem je pravoslavná jitřní. Normálně se liturgie žehnání chleba (artoklasia) spojuje s večerní. Protože dosud není možné slavit společně s pravoslavnými eucharistickou liturgii, je možné touto liturgií, při níž se žehná a rozdílí chléb, vyjádřit hlubokou sounáležitost křesťanů různých vyznání.
Karel Šimr
Na katolické Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích slaví v letošním školním roce pravidelně artoklasii - pravoslavné žehnání chleba. Ekumenickou bohoslužbu slouží evangelický duchovní Jaroslav Vokoun.
Karel Šimr
Neobvyklou podobu vysluhování křtu zažili v druhou neděli velikonoční v chrásteckém evangelickém sboru. Křestní obřad totiž vycházel z tradice syrské pravoslavné církve Antiochie.