Velikonoce

Velikonoční období
Martin Grombiřík
Další liturgické texty k velikonocům rozmanité provenience (převážně lutherské, anglikánské, episkopální, presbyteriánské, baptistické aj.).