Pesachový seder

Tato příručka byla sestavena Jakubem Smrčkou na základě textu Hedviky Zimmermannové a Jana Schwarze (vytvořeného podle Pražské pesachové hagady) pro vnitřní potřebu v CČSH z roku 2001 za použití dalších zdrojů a doplňků jako materiál rozmnožený v rukopise pro vlastní potřebu místní křesťanské ekumény. V Táboře, ve Svatém týdnu MMIV, MMV, MMVI, MMVII.
Soubor je ve formátu PDF verze 1.4 a má 15 stránek.
Velikost souboru je 378050 bytů.