Svatý týden

Svatý týden, velikonoční triduum
Martin Grombiřík
Liturgické texty ke Květné neděli - Dominica palmarum (převážně podle Evangelické luterské církve v Americe)
Martin Grombiřík
Vstupní modlitby a texty pro pondělí, úterý a středu Svatého týdne; preface pro svatý týden (dle ELCA aj.), požehnání a propuštění.
Martin Grombiřík
Liturgické texty k Zelenému čtvrtku - Dies viridium, Feria in Coena Domini.
Martin Grombiřík
Liturgické texty k Velkému pátku
Martin Grombiřík
Slavnost veliké noci večer na Bílou sobotu (podle ELCA aj.)
Jakub Smrčka
Tato příručka byla sestavena Jakubem Smrčkou na základě textu Hedviky Zimmermannové a Jana Schwarze (vytvořeného podle Pražské pesachové hagady) pro vnitřní potřebu v CČSH z roku 2001 za použití dalších zdrojů a doplňků jako materiál rozmnožený v rukopise pro vlastní potřebu místní křesťanské ekumény. V Táboře, ve Svatém týdnu MMIV, MMV, MMVI, MMVII.
Martin Grombiřík
Různé úpravy pašijního příběhu Ježíše Krista.