Kasuálie

Bohoslužebné pořady k různým příležitostem, které přináší život (svatba, pohřeb atd.)
Coena
Formuláře pro svatební obřady
Coena
Formuláře pohřebních obřadů
Karel Šimr
Formuláře bohoslužeb, konaných po mimořádných událostech (živelní pohroma, teroristický útok, dopravní nehoda apod.)
Coena
obřady doprovázení nemocných a umírajících.