Plíživý katolicismus

Autor:
Publikováno:

"Pozorné zkoumání dokumentů 2. vatikánského koncilu prozradí, že přesvědčení o vlastní jedinečnosti a naopak nedostatečnosti ostatních církví, které zaznívá z nedávného papežova prohlášení, je již zde vyjádřeno v podstatě stejnými slovy. S jemnou ironií poznamenejme, že společných prvků s katolíky má naše víra začasto více, než kolik jich papež uvádí. Zejména s katolicismem před druhým Vatikánem," píše Tomáš Pavelka ve svém článku "Plíživý katolicismus".

Celý článek (pozoruhodný pohled na liturgickou problematiku v ČCE z "non High Church" pozic) najdete na adrese

http://polaris.nazory.cz/index.php?cti=18