Exsultet

Velikonoční chvalozpěv Exsultet (Praeconium paschale) - zčeštěné gregoriánské znění, upraveno i pro použití v protestantském prostředí.
Soubor je ve formátu PDF verze 1.4 a má 4 stránek.
Velikost souboru je 56708 bytů.