Evangelický zpěvník 1978

Články, výklady a glosy k současnému Evangelickému zpěvníku, používanému v ČCE.
Christof Lange
V mnoha tradičních bohoslužebných formulářích se mezi jednotlivými biblickými čteními zpívá. Žalmy nebo haleluja jsou často pojaty responzoriálně a vyjadřují odpověď lidu na slovo Boží. V postní době (od neděle Septuagesimae nebo Devítník) odpadává haleluja.
Karel Šimr
Že nosíme dříví do lesa? Že z Evangelického zpěvníku samozřejmě zpíváme a dokonce ho máme pečlivě tematicky rozčleněný? Samozřejmě, v obsahu najdeme členění podle denních dob, liturgického roku a životních situací. Přece jen ale chybí rozdělení podle částí bohoslužby.