19. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 2 Sa 18,5-9.15.31-33; Ž 130, Ef 4,25-5,2; J 6, 35.41-51


Příprava bude dodána dodatečně. Můžete se podívat na přípravu z roku 2003 - viz Příbuzné položky.

Starokatolická kolekta:

Bože lásky a svornosti,
neseme ve svých srdcích pečeť tvého Ducha pro den spásy.
Dej, ať jsme vůči svým bližním pravdomluvní a laskaví,
ať žijeme v lásce jako tvé milované děti,
a tak vydáváme svědectví o novém životě, k němuž jsi nás povolal
v Ježíši Kristu, našem drahém Pánu a bratru,
který s tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.

nebo

Bože, naše sílo,
často jsme sklíčení
a bez odvahy jako tvůj prorok  Eliáš.
Nevidíme, jak dál, a nemáme žádnou sílu.
Pomoz nám, když se tak cítíme,
a posiluj nás chlebem života,
svým Synem, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.