Liturgická reforma u norských luteránů

Autor:
Publikováno:

Server evanjelik.sk přinesl informace o liturgické reformě v Norské církvi.

Liturgickou reformu Norské církve (státní luterská církev, viz http://www.kirken.no/ nebo anglické stránky) prý kupodivu iniciovala mládež.  Podobně jako amer. program Renewing Worship je celý reformní proces naplánován na 5 let (2004-2009), výsledky mají být předány církvi r. 2010.

Základným pojmom, z ktorého vychádza Bohoslužobný výbor je „miesto stretnutia“. Služby Božie by mali byť miestom stretnutia ľudí s Bohom, miestom stretnutia so sebou samým a svojím vlastným životom a zároveň medzi ľuďmi navzájom. Profil reformy vyúsťuje do súboru kľúčových hodnôt: flexibilita, zapojenie/aktivizovanie zboru a zachovanie lokálneho charakteru. Samotný reformný proces by mal byť charakterizovaný otvorenosťou a založením na skúsenosti. Mnoho cirkevných zborov je pozvaných, aby sa zúčastnili na tvorbe a testovaní rôznych liturgických častí, ich stvárnení a formulácii, píše autor článku Marek Michal.
 
Celý článek viz http://evanjelik.sk/node/2073