Jak se liší ekumena v Německu a v Česku?

Autor:
Publikováno:

Na tuto otázku budou od 18. do 19. dubna 2008 hledat odpověď účastníci 26. semináře zájemců o teologii na téma "Ekumena v dnešním Německu a České republice - srovnání, problémy a výhledy".