Ekumenická bohoslužba k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2008

Autor:
Publikováno:

Navržená bohoslužba čerpá z hluboce zakořeněné americké víry v moc modlitby. Obsahuje prvky římskokatolické liturgie i rysy dalších křesťanských tradic, zvláště protestantského pietismu a amerického letničního hnutí. Doporučuje se doprovázet bohoslužbu zpěvy spirituálů inspirovaných evangeliem. Bohoslužba je sestavena ze tří odlišných částí, které se vztahují k tématům osmi dní.