Vyznání vin v bohoslužbě bylo námětem setkání v Českém Brodě

Autor:
Publikováno:

Patří vyznání vin do každonedělní bohoslužby? Pokud ano - kam? A pokud ne - kde je jeho místo? Jak souvisí pokání se slavením svaté večeře Páně? A jaké může mít podoby? To jsou některé z otázek, které si položil tucet účastníků podzimního studijního setkání evangelické liturgické iniciativy Coena. To proběhlo pod názvem "Vyznání vin jako součást bohoslužby" ve dnech 15. - 17. října 2009 ve Zvonici a v kostele ČCE v Českém Brodě.

Hlavní příspěvek pronesl Pavel Hradilek z Institutu ekumenických studií v Praze na téma "Vyznání vin a večeře Páně". Adam Balcar z inciativy Polaris přiblížil bohoslužebné chápání vyznání vin v kalvinistické perspektivě. Dále zazněly příspěvky o vyznání vin u Luthera a v luterství nebo v denní modlitbě církve. Nechyběla diskuse o podobě vyznání vin v dnešní bohoslužbě Českobratrské církve evangelické, dále slavení liturgie hodin a závěrečná eucharistická bohoslužba. Proběhla také valná hromada občanského sdružení Coena.

Fotografie