Tématem setkání v Soběslavi byl úřad v církvi

Autor:
Publikováno:

Další ze studijních setkání evangelické liturgické iniciativy Coena hostil ve dnech 24.- 26. dubna 2008 Farní sbor ČCE v Soběslavi. Účastníci se tentokrát zaměřili na otázky úřadu a ordinované služby v církvi.

Desítka zejména evangelických farářů se v pátek zabývala stanoviskem Světového luterského svazu k otzce episkopátu. Dokument, přijatý v Lundu 26. 3. 2007, představil Martin Grombiřík. Příspěvek na téma "Apoštolská sukcese v ekumenickém rozhovoru" přednesl Jaroslav Vokoun, evangelický duchovní, vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Následná diskuse se zaměřila také na pojetí ordinované služby v Českobratrské církvi evangelické. Účastníci setkání následně písemně formulovali návrh synodu ČCE, aby se v některém ze svých příštích zasedání těmto otázkám věnoval.

Jako obvykle celý program provázelo pravidelné slavení liturgie hodin a společně prožitý čas vyvrcholil v sobotu dopoledne eucharistickou bohoslužbou.

Další studijní setkání zájemců o liturgii chystá Coena na 16. - 18. října 2008 v kostele sv. Ducha v Novém Boru s tématem liturgické hudby.

Fotografie ze setkání