Setkání udala řád i téma liturgie hodin

Autor:
Publikováno:

Liturgie hodin hraje v životě evangelické liturgické iniciativy Coena důležitou roli. Na svém posledním studijním setkání, které proběhlo 23. a 24. 3. 2012 na evangelické faře v Krouně, se stala i hlavním tématem refarátů.

Martin Grombiřík ve svém příspěvku o dějinách denní modlitby církve připomněl, že tato liturgická forma navazuje na židovskou tradici ranní a večerní modlitby s připomínkou klíčových udádlostí dějin spásy - vyvedení z Egypta a uzavření smlouvy na Sinaji. Modlitba, chápaná jako "oběť rtů", pak obdobně v křesťanské tradici navázala na Kristovu oběť a v průběhu dne začala připomínat události spásy. Vznikl tak jakýsi liturgický rok v malém.

Jak zdůraznil ve svém příspěvku autor těchto řádků, denní modlitba (především večerní lucernária) jsou původně bohoslužbou celého sboru. Mnišské rozvinutí liturgie hodin se sedmi denními "hodinkami" stejně jako breviář určený pro soukromou modlitbu jsou druhotnými formami a při hledání možností obnovy denní modlitby v prostředí evangelické církve je potřeba se vrátit ke starokřesťabské vrstvě.

Zaznělo též, že liturgii hodin je třeba chápat jako plnohodnotnou podobu bohoslužby církve, která vedle liturgie slova a svátostí má mít důležité místo v životě sboru. Základem je modlitba žaltáře, který je vlastní modlitební knihou Krista a proto i církve. Vždyť žalmy jako slovo Boží i lidské jsou výrazem Kristovy velekněžské modlitby, do níž jsme jako křesťané zahrnováni. Modlitba žalmů je skutečnou modlitbou "v jeho jménu", jak připomíná D. Bonhoeffer. Trvající výzvou je hledat formu zpěvu žalmů, která by byla uskutečnitelná i ve sboru bez chóru zpěváků. Jako vhodnou příležitost ke slavení liturgie hodin účastníci v diskusi jmenovali například biblické hodiny nebo jiné církevní akce.

Jan Kirschner dále představil život ženské komunity ve švýcarském Grandchamps, svými kořeny spřízněné s komunitou v Taize. Jedná se zřejmě o jediné společenství řeholního typu v reformovaném prostředí, jehož život pochopitelně také rámuje denní modlitba s vlastními zpěvy.     

Výstupem debaty bylo i pojmenování potřeby zakotvit základní formu denní modlitby v oficiálních církevních knihách, například v chystaném novém evangelickém zpěvníku, jak je pravidlem zejména v produkci luterských církví.

V pracovní části setkání pak členové Coeny začali připravovat konferenci k desátému výročí vzniku Coeny, která se uskuteční ve dnech 23.- 24.11. v Brně a bude se zabývat reflexí a možnostmi liturgické obnovy v současném evangelickém prostředí.