Setkání Coeny v Nové Cerekvi

Autor:
Publikováno:

Domácími formami liturgie se zabývalo podzimní studijní setkání Evangelické liturgické iniciativy Coena. Hlavním hostem setkání byl kazatel Církve bratrské a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři, ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Bývalý předseda Ekumenické rady církví a rady Církve bratrské upozornil na fakt, že většina obnovných hnutí v dějinách církve rostla ze studa Písma a z domácí modlitby. Pokud prvotní církev konala svou bohoslužbu po domech a etablující se církev od 4. stol. na tuto formu postupně zapomněla, stojíme dnes před otázkou, zda obecně nepřeceňujeme chrámovou (kostelovou) bohoslužbu a zda se zejména v lidových církvích život víry nesmrskl na hodinu v neděli dopoledne. Domácí rituály, vyprávění příběhů, dobrořečení a žehnání Bohu, společná četba a reflexe Písma svatého, to vše jsou podstatné prvky života víry jednotlivce, rodiny a potažmo i celé křesťanské obce.

Marie Hunalová ve svém koreferátu upozornila na vztah liturgie a lidové zbožnosti v římskokatolických dokumentech a na teologický, pastorační a eklesiální vrchol obsažený ve slavení eucharistie v den Páně. Představila také celostnou pedagogiku Franze Ketta, která pro protestantské prostředí neobvyklou formou učí děti i dospělé citu pro úžas jako základu vděčnosti, učí slyšet řeč symbolů a dokáže tak být vhodným začátkem cesty z nulového stavu života víry v rodině k něčemu víc.

V koreferátu Davida Sedláčka zazněl rozbor brožury vydávané každoročně Evangelickou církví "Na každý den". A Drahomír Frübauer představil instantní metodistickou denní modlitbu z knihy "A Guide to Prayer for All God´s People".

V pořadí již 18. studijní setkání Evangelické liturgické iniciativy ve dnech 14.-16.října 2010 drží dvě prvenství. Setkání se poprvé nekonalo na půdě Českobratské církve evangelické. Místem setkání byla Nová Cerekev a římskokatolická fara a v kostel Sv. Tomáše Becketa. A poprvé byl na studijní setkání pozván jako přednášející reprezentant evangelikálního křesťanství.

Setkání již tradičně doprovázela ranní, polední, večerní a noční zpívaná liturige hodin a na závěr pak ranní chvály spojené s eucharistikou bohoslužbou.

Coena je otevřenou iniciativou členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi.

Coena působí od roku 2002 a výstupy své činnosti publikuje na svých webových stránkách. Rovněž příspěvek Pavla Černého i Marie Hunalové bude k dispozici na http://www.coena.cz