Polaris a Coena zvou na studijní setkání o manželství

Autor:
Publikováno:

Evangelická liturgická iniciativa Coena a kalvinisticky orientovaní faráři ČCE, sdružení kolem portálu Polaris, pořádají ve dnech 19.-21. června 2014 na evangelické faře ve Svratouchu společné setkání s tématem manželství.

Pracovní program setkání začne ve čtvrtek ve 20 hodin a skončí v pátek v pozdních nočních hodinách. Referáty a diskuse bude provázet modlitba denních dob v místním evangelickém kostele.

Tématu se budou přednášející věnovat z hlediska biblického, systematicko-teologického, pastoračního i liturgického. Debatní prostor bude věnován vlastním zkušenostem a z nich vycházejícím otázkám.

Předpokládaný program setkání:

Čtvrtek 19.6.

od 18 hodin – příjezd, večeře, neformální sdílení
20.00 - Marek Lukášek: Žehnání nesezdaným párům
23.00 – kompletář

Pátek 20.6.

8.00  – ranní chvály
8.30  – snídaně
10.00 – David Sedláček: Zkušenosti s přípravou snoubenců a výběrem biblických textů
11.00 - Karel Šimr: Svatební slib - jeho význam a variabilita

12.00 polední modlitba
12.30 oběd

14.00  - Jan Kupka: Manželství v Novém zákoně
15.00 - Tomáš Pavelka: "Lék nezdrženlivosti" aneb manželství u reformátorů
16.00 - Martin Grombiřík: Manželství v pohledu luterství

17.00 - procházka do okolí
18.30 – nešpory
19.00 – večeře

20.00 – Farář při svatbě: úředník, kazatel, pastýř či mystagog?     (panelová diskuse)
22.30 – noční modlitba

Sobota 21.6.

8.00 – ranní chvály
8.30 – snídaně
odjezd

Účastníci mohou na faře přespat na matracích ve vlastních spacácích. Jídlo je možné zakoupit na místě.

Zváni jsou všichni zájemci o téma.

Kontaktní osoba a místní evangelický farář: David Sedláček - sedl.david@centrum.cz, 603 186 128