Listopadové setkání Coeny se neslo v duchu dialogu

Autor:
Publikováno:

Rozhovor mezi různými směry v evangelické církvi byl hlavní náplní setkání zájemců o liturgii, pořádaného evangelickou liturgickou iniciativou Coena. Proběhlo od 8. do 10. listopadu 2007 na faře Českobratrské církve evangelické v Krouně.

Jako náplň tradičního podzimního studijního setkání si evangeličtí liturgové zvolili téma "Kázání v kontextu bohoslužebného dění". O chápání role kázání v reformované ortodoxii a jeho vztahu ke svátostem, modlitbám a zpěvu referoval evangelický farář Adam Balcar. Ten na setkání spolu s Tomášem Pavelkou reprezentoval iniciativu neokalvinisticky orientovaných mladých farářů, sdružených kolem portálu Polaris.

Emeritní farář Jiří Doležal poté pronesl přednášku o teologických východiscích tvorby současné oficiální Agendy Českobratrské církve evangelické a tehdejší situaci církve, pro niž tým prof. Josefa Smolíka bohoslužebnou knihu vytvářel. V odpoledním programu otevřel Martin Grombiřík, farář v Bukovce, diskusi nad teologickým profilem Coeny. Debatující, kteří zastupovali různé proudy největší české protestantské církve, se shodli, že přes rozdílné přístupy je spojuje snaha o hluboký teologický zápas a z něj plynoucí obnovu církevního života v ČCE včetně jeho bohoslužebného rozměru.

Na setkání, kterého zúčastnilo na dvacet příchozích, tradičně nechyběla ani denní modlitba nebo eucharistická liturgie.

Fotografie ze setkání