PROGRAM: Studijní setkání s tématem

Autor:
Publikováno:

Setkání proběhne ve dnech 21.-22. října 2011 na faře Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech.

Pátek 21.10.

Postupný příjezd
10,00 - modlitba (tercie)

10,30 - Jan Konzal: Komuniální církev
Host prosí o prostudování následujících textů:
Hans Jorissen: Církev jako communio
Martin Šály: Na cestě za komuniální církví

11,30 - diskuse

12,30 - modlitba (sexta)
13,00 - oběd

14,30 - Petr Sláma: Komuniální model církve a evangelické hledání
Předem možno prostudovat text autora Skrytá církev v pohledu českých evangelíků

15,30 - diskuse

16,30 - volné odpoledne nebo program podle domluvy
18,00 - modlitba (vesper)
18,30 - večeře

19,30 - valná hromada o.s. Coena
21,30 - volný večer
23,00 - modlitba (completorium)

 
Sobota 22.10.

Snídaně 8:00

Bohoslužba 9:00

Odjezd domů

Nocleh s využitím vlastního spacáku a karimatky zajištěn na evangelické faře. Snídaně a večeře z dovezených zásob.