Coena slavila... Páté narozeniny

Autor:
Publikováno:

Eucharistickou bohoslužbou oslavili příznivci liturgické obnovy v evangelické církvi ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin v rotundě sv. Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze pět let od vzniku iniciativy Coena.

Bohoslužba začala čtením úryvků legendy o mučednici Cecilii ze sbírky Legenda aurea. Po vstupním žalmu, pozdravu předsedajícího Tomáše Drobíka a zapálení svic na oltáři následovala obnova křtu, po níž si přítomní oblékli křestní roucha (albu) a ordinovaní také červenou štólu. Zazněla čtení z 2 K 6, 4-10 a J 15, 18-21. V kázání připomněl Karel Šimr význam velikonočního tajemství Krista, které je základem slavení památky mučedníků stejně jako křesťanské bohoslužby i života pokřtěných. Na přímluvné modlitby, zakončené Janem Blahoslavem zhudebněnou modlitbou Otče náš, odpovídalo shromáždění zpěvem Gospodi pomiluj. Dary přinesl jáhen za zpěvu písně Přišlo k nám padlým spasení (EZ 246). Bohoslužbu završil po vysluhování svaté večeře Páně slavnostní zpěv Te Deum (Tebe, Bože, chválíme - EZ 16)

Začalo to před pěti lety

Těsně před koncem církevního roku se 22. listopadu 2002 ve Lštění sešla skupina studentek a studentů teologie, vikářů a farářů Českobratrské církve evangelické se zájmem o liturgii. Společenství, vedené potřebou přemýšlet o smyslu bohoslužby a její obnově, tehdy vyjádřilo nespokojenost s podobou současného liturgického slavení v ČCE a odhodlání liturgii slavit, hlouběji se zabývat jejími teologickými základy a iniciovat širší rozhovor o možnostech její obnovy v ČCE.

Mladí liturgové se po dva dny věnovali referátům z oblasti liturgické teologie i praxe, diskusi a slavení bohoslužeb. Od té doby už uspořádali více než deset studijních setkání s rozličnými tématy, pravidelně zveřejňují homiletické a liturgické přípravy k jednotlivým nedělím podle ekumenického lekcionáře, reagují na aktuální církevní dění nebo vydávají různé publikace (například o zpovědi nebo modlitbě denních dob). Letos také ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze pozvali do Prahy významnou německou liturgičku Irmgard Pahl.

Zachovali přitom ale tradici každoročního setkání 22.11. - v den legendární starokřesťanké mučednice Cecílie, patronky duchovní hudby. Na děkovnou bohoslužbu zvou každoročně všechny své příznivce a zájemce o liturgii.

Co nás čeká příští rok?

Na příští rok plánují dvě studijní setkání. To první, dubnové, bude věnováno problematice ordinované služby v církvi (přesné datum bude upřesněno během několika dnů). Druhé se uskuteční v říjnu a téma ještě není stanoveno. V přípravě je také konference s mezinárodní účastí k otázce tvorby zpěvníku a jeho užití při bohoslužbách.