Co je podstatné v evangelické liturgice?

Autor:
Publikováno:

Tuto otázku si položili účastníci jarního studijního setkání, pořádaného evangelickou iniciativou Coena, které proběhlo 22.-24. dubna 2010 na faře ČCE v Krouně. Hlavním přednášejícím byl profesor Pavel Filipi, který představil hlavní teze své připravované knihy o evangelické liturgice.

Setkání začalo ve čtvrtek 22.4. večerní modlitbou v 19 hodin a skončilo sobotními bohoslužbami.

Program setkání

Čtvrtek  22. 4.                          

Do 18:00    Příjezd                           
19:00    Večerní modlitba
19:30    Pracovní večeře věnovaná Coeně – zhodnocení činnosti, plánované akce, diskuze, budoucnost… (moderuje: David Sedláček)
23:00    Modlitba před spaním                           
23:30    Volný večer                           

Pátek  23. 4.                 

8:00    Ranní modlitba                           
9:00    Snídaně                           
10:00    Pavel Filipi: Co je podstatné v evangelické liturgice?                           
11:00    Přestávka                           
11:15    Moderovaná diskuse k programu (moderuje Dan Heller)                           
12:30    Modlitba během dne                           
13:00    Oběd ze školní jídelny                   
14:30    Tomáš Pavelka: Bohoslužba jako projev úcty Božímu majestátu
    úvod do pojetí bohoslužby v klasickém kalvinismu

    (moderuje David Sedláček)                           
15:30    Přestávka           
16:00    Jakub Smrčka: Bohoslužba jako (nebo) mystérium?
    úvod do diskuse o liturgii jako slavení velikonočního tajemství podle Z. Neubauera.
(zrušeno)
17:30    Podvečerní program
18:30    Večerní modlitba
19:00    Večeře             
20:00    Volný večer                         
23:00    Modlitba před spaním                           

Sobota 24. 4.

8:00    Bohoslužba s Eucharistií (celebrant: M. Grombiřík, kázání: D. Heller).
               
Fotografie ze setkání