Coena zve na další tematické setkání do Soběhrd

Autor:
Publikováno:

Téma: Liturgické dědictví české reformace Místo: Fara ČCE Soběhrdy Čas: 26. - 28. února 2004

Program setkání

Čtvrtek 26. 2. 2004:

Příjezd účastníků během celého odpoledne:
Vlakové spojení: Praha hl. nádraží - Mrač zastávka (trasa Praha - Benešov, v odpoledních hodinách jezdí vlaky každou půlhodinu, později
jednou za hodinu viz. jízdní řád ČD) Ze zastávky "Mrač" je to přibližně 5 km pěšky do Soběhrd, na celé odpoledne je zajiště odvoz autem na místo konání, proto je nutné:

- dopředu se přihlásit, popř. upřesnit dobu příjezdu na emailové adrese tvi-theol@edunix.cz a to nejen pro odvoz autem, ale také pro předběžné naplánování stravování (vařit si budeme sami), a dále pro rozmnožování různých materiálů důležitých pro konferenci (např. texty referátů, formulářů pro liturgii hodin apd.). Odvoz zajišťuje David Sedláček.

- v případě nemožnosti se dopředu přihlásit z jéhokoli důvodu volejte dva dny dopředu na tel. 603 186 128 (David Sedláček), bude konkrétně
domluven odvoz od vlaku z Mrače do Soběhrd.

- z důvodu usnadnění dopravy by bylo dobré, kdyby se co největší počet účastníků domluvil na jednom spoji a přijel společně v konkrétní hodinu.

- je třeba sebou rozhodně vzít karimatku a spacák.

- pobyt (nocleh, jídlo) budeme hradit společně. Konečná částka bude upřesněna na místě. Nepůjde o velké částky (1000,- Kč za všechny a za celý pobyt jako dar místnímu sboru, tedy 50 - 100 Kč za jednoho účastníka) plus částka za jídlo.


19 : 30 - liturgie hodin - nešpory (po celé setkání povede Karel Šimr )
20 : 00 - společná večeře (prosíme účastníky, aby se podíleli na této večeři svými příspěvky)

- společná večeře plynule vyústí v neformální večer vyplněn rozhovory při dobrém víně

23 : 00 - liturgie hodin - kompletář

- pokračuje idividuální program jednotlivých účastníků, každý podle svých možností.


Pátek 27. 2. 2004:

8 : 00 - liturgie hodin - laudes
8 : 30 - snídaně
9 : 30 - referát: Jakub Smrčka - Liturgická praxe českého utrakvismu 15. a 16. stol
11 : 00 - diskuze
13 : 00 - liturgie hodin - modlitba během dne
13 : 30 - oběd
15 : 00 - koreferáty: Karel Šimr, Tomáš Drobík, David Sedláček, Markéta Halamová a další spolupracovníci (referenti se mezi sebou dohodli na jednotlivá témata):

- Zazní minimálně dva referáty. V případě velkého počtu účastníků je možno rozdělit se do několika skupin a tématům se věnovat ve formě workshopů. Jednotlivé příspěvky budou buď prokládány diskuzí nebo budou předneseny zároveň. Konkrétní podoba bude domluvena namístě. Referátům spolu diskuzemi bude věnováno celé odpoledne s možností oddechových přestávek. Na moderaci celého odpoledne se budou podílet společně referující.

a) kazatelská praxe utrakvismu - ukázky kazatelské činnosti neznámého kněze
b) liturgické tendence v lutherském novoutrakvismu
c) sakramentální theologie M. J. Rokycany
d) česká reformní řádová společenství
e) přehled o správě církevního majetku a nadacích (zádušních)

18 : 30 liturgie hodin - nešpory
19 : 00 večeře, která opět plynule vyústí v neformální setkání
11 : 00 (popř. později) liturgie hodin - večerní modlitba

Sobota 28. 2. 2004:

8 : 00 - liturgie hodin - laudes
8 : 30 - snídaně
9 : 30 - jeden z koreferátů plus diskuze
11 : 00 - přestávka
11 : 30 - bohoslužba
13 : 00 - oběd, následný odjezd