Coena oslavila výročí svého vzniku

Autor:
Publikováno:

Coena - evangelická liturgická iniciativa se poprvé setkala 22.11. 2002 - o svátku svaté Cecílie - ve Lštění u Prahy.

První výročí existence iniciativy oslavila Coena v předvečer svátku svaté Cecílie 21.11.2003 slavnostní bohoslužbou v rotundě sv. Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze.Eucharistické bohoslužbě, slavené podle limské liturgie, předsedal Jiří Bureš. O homilii, vycházející z luterských perikop na svátky mučedníků církve, se podělili přítomní bohoslovci.Při následném rozhovoru v Týnské literární kavárně pak bylo domluveno téma příštího setkání, které se uskuteční 26. - 28.2 2004. Místo bude ještě upřesněno.Hlavní téma bude mít tentokrát historicko-teologický námět: "Liturgické dědictvé české reformace - jeho teologické předpoklady a aktuální inspirace". Hlavní téma doplní příspěvky o liturgii hodin, která bývá při setkáních rovněž slavena. Setkání Coeny jsou otevřena všem zájemcům.