Setkání v Chocni 1. - 3. 5. 2003

Autor:
Publikováno:

Již třetí setkání evangelické liturgické iniciativy se uskutečnilo znovu v Chocni. Jeho tématem byl křest a jeho obnova. Účastníci také přijali název sdružení a jeho ustavující prohlášení.

Kromě několika příspěvku na téma křtu a jeho liturgické obnovy, které najdete v příslušné sekci portálu, byla rozhodující událostí volba názvu a formulace programu.

Účastníci se shodli na pojmenování: COENA (od Coena Domini - Večeře Páně) - evangelická liturgická iniciativa.

A přijali následující programové prohlášení:

Coena je otevřenou iniciativou členů ČCE a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi. Toto úsilí je neseno teologickou prací a slavením bohoslužeb při společných setkáních, stejně jako aktivní účastí na bohoslužebném a duchovním životě sborů, kde působíme ať už jako duchovní či laici. Pozornost přitom chceme kromě Písma svatého a reformačních vyznání věnovat teologickému a liturgickému bohatství církve obecné. Mimo jiné se zaměřujeme na studium novodobých ekumenických dokumentů, k nimž se ČCE ve své preambuli hlásí (Limský dokument, Leuenbergská konkordie). Hlásíme se k úsilí o liturgickou obnovu, která probíhá v evangelických církvích i celé ekumeně. Naše aktivity jsou otevřeny dalším zájemcům.

Podrobný zápis ze setkání zašleme zájemcům.