Setkání ve Lštění 2. - 23. 11. 2002

Autor:
Publikováno:

První setkání otevřené skupiny mladých teologů ČCE se uskutečnilo ve Lštění u Prahy. Jeho tématem byla liturgie.

Těsně před koncem církevního roku se 22. a 23. listopadu 2002 sešla skupina studentek a studentů ETF UK a vikářů a farářů ČCE se zájmem o liturgii. Skupina, vedená potřebou vzniku na liturgii orientovaného společenství, nespokojeností s podobou liturgického slavení v ČCE a zájmem o vnitrocírkevní dialog, se po dva dny věnovala referátům z oblasti liturgické teologie i praxe, otevřené diskusi a slavení bohoslužeb. Záměrem této platformy bude i nadále liturgii žít, studovat a iniciovat širší rozhovor o možnostech jejího rozvoje v ČCE.

Již před setkáním zazněly hlasy, že nelze o liturgii jen hovořit. Na setkání samém pak přání společně slavit přerostlo do obecného konsenzu. A tak jsme slavili.
Bohoslužbě předsedal T.Drobík a koncelebroval D.Heller. Ke slavení jsme použili během setkání představenou liturgii od Jákobova žebříku z Prahy- Kobylis (viz příloha) ovšem s následujícími úpravami:

Skutečnost, že jsme liturgii slavili v sobotu odpoledne, tedy před poslední nedělí církevního roku, nedělí "Smrtnou" či slavnosti "Ježíše Krista Krále" se samozřejmě promítla do jejího charakteru, co to jen krátká doba přípravy bohoslužby umožnila. Za čtení jsme použili čtení z 32. neděle v mezidobí (dle ekumenického lekcionáře): Dan 5, 1-9, evangelium: Mt 25,1-13. Preface byla slavnosti Ježíše Krista Krále, stejně jako kolekta a modlitba po přijímání.
Vstupní Žalm 23 jsme dialogicky četli dle ČEPu.
Po adiutoriu jsme použili Kyrie dle pořadu liturgie u sv.Václava (viz příloha).
Po prvním čtení zpíval Martin Grombiřík žalm 45, ostatní odpovídali responzorií.
Před čtením evangelia zaznělo poprvé Non sum dignus. Odpovědí na přečtené evangelium byl zpěv Halleluja dle Kellerové (viz zpěvník Svítá).
Homilie viz příloha.
Následovala společná zpověď a absoluce dle pořadu bohoslužby u sv. Václava (viz příloha) a Salutatio pacis (tamtéž).
Víru jsme společně vyznali dle Nicejsko-cařihradského vyznání.
K přinášení darů jsme zpívali Taizé zpěv "Zůstaňte zde".
Sanctus i Agnus Dei jsme recitovali. Před přijímáním jsme podruhé vyznávali: non sum dignus.
Po přijímání jsme zpívali zpěv z Taizé.
Po přímluvné modlitbě přes upozorňování koncelebranta zapomněl T.Drobík na třetí čtení. A po požehnání zpíval Martin Grombiřík zpěv "Kde je láska, tam je Bůh", ostatní odpovídali zpívanou responzorií.

Případným zájemcům zašleme podrobný zápis ze setkání.