Pozvedám své oči k horám...

Autor:
Publikováno:

Pod tímto názvem proběhne v Horském domově v Herlíkovicích ve dnech 24.-31. července 2010 rodinný pobyt. Program bude zaměřen na téma "Život ve víře" a je koncipován pro rodiny s předškolními dětmi.

Program nabídne společné výlety, nedělní bohoslužby nebo ranní a večerní modlitby s dětmi. Každý den připraví Daniela Stolařová 1 až 2 hodiny programu pro samostatné děti školkového a mladšího školního věku. Dospělí se mohou zúčastnit ranních žalmových modliteb v místním kostelíku, modlitby před spaním nebo večerních diskuzí (např. na téma křesťanské výchovy dětí nebo bohoslužeb s dětmi). Vedoucím pobytu je farář David Sedláček a přihlásit se je možné na oddělení výchovy a vzdělávání Českobratrské církve evangelické.