Liturgickému prostoru v současné architektuře věnují seminář

Autor:
Publikováno:

V sobotu 23. května 2009 proběhne na Evangelické teologické fakultě UK seminář věnovaný architektonickým, výtvarným a obsahovým aspektům utváření liturgického prostoru.

Seminář se bude konat od 9 do 18 hodin v posluchárně S1 v budově ETF v Černé ulici 9 v Praze. Jeho cílem je prohloubit porozumění specifi ckým požadavkům liturgické architektury v konfesijním i ekumenickém kontextu, a to v profesních kruzích, které v praxi přicházejí do styku se specifickým úkolem stavby či adaptace kostela, modlitebny apod.

Účastníci budou seznámeni s problematikou teologického uchopení sakrální architektury, proměnami úkolů v rámci liturgické reformy, vývojem a zdůvodněním progresivních půdorysných vzorců či s osobitými požadavky jednotlivých denominací.

Důraz bude položen především na úzký vztah mezi formou liturgického prostoru a sebereflexí místní i obecné církve, odrážející se ve formách liturgického slavení. Závěr semináře bude patřit panelové diskusi o aktuálních problémech současné produkce v ČR.

Přednášejícími budou specialisté na liturgiku z ČR i ze zahraničí – Klemens Richter, David Holeton, František Kunetka, Pavel Kopeček a další. Akreditace na seminář je bezplatná a probíhá formou přihlášení na kontaktní e-mailové adrese: jan.klipa@gmail.com.

Více informací na webu ETF

Fotografie zůzných liturgických prostorů najdete na webu Coeny zde.