Anglikánský ritus v římskokatolické církvi

Autor:
Publikováno:

V důsledku ordinace žen a nyní i vysvěcení homosexuálně žijícího biskupa v USA opouštějí anglikánští věřící hojně svou církev, buď do nezávislých farností či diecézí, nebo k pravoslaví a římskému katolictví.

Pravoslaví zavedlo možnost konat liturgii v západním obřadu již před sto lety (texty jsme publikovali). Nyní se stal problém akutní i pro Řím. Americká biskupská konference s potvrzením Říma vydala Book of Divine Worship being elements of the Book of Common Prayer revised and adapted according to the Roman Rite for Use by Roman Catholics coming from the Anglican Tradition. Stejně jako v případě pravoslaví znamená adaptace i určité změny textu z teologických důvodů, např. oslabuje reformační antropologii v modlitbách. Jak je patrné z názvu, nemá jít o vytvoření nového obřadu, jako tomu kdysi bylo v případě uniatů, ale o rozšíření možností v rámci jediného římského ritu. Liturgie je tedy otevřena všem římským katolíkům, užívají ji však i některé anglokatolické farnosti, setrvávající v anglikánské církvi. Další informace viz www.bookofdivineworship.com/links.htm.