Ekumenický lekcionář, rok C (2)

Kázání na texty ekumenického lekcionáře z církevního roku C
Martin Grombiřík
Kázání na 1. neděli adventní C
Martin Grombiřík
Kázání k 3. neděli po Zjevení Páně C
Martin Grombiřík
Kázání na 18. neděli v mezidobí (L 12:13-21)
Martin Grombiřík
Kázání na 3. neděli velikonoční C (J 21:1-19)
Martin Grombiřík
Kázání na 10. neděli během roku C (Ga 1:11-24)