Ekumenický lekcionář - rok A (2)

Další kázání na perikopy Ekumenického lekcionáře (RCL), rok A.
Martin Grombiřík
Kázání na 1. neděli po Vánocích / svátek sv. Štěpána
Martin Grombiřík
kázání na 7. neděli po Zjevení Páně (Lv 19:1-2;9-18 a Mt 5:38-48)
Martin Grombiřík
Kázání na 2. neděli postní (J 3:1-17)
Martin Grombiřík
Kázání na 17. neděli v mezidobí (Řím 8:26-39)
Martin Grombiřík
kázání na 1. neděli postní (Gn 2:15-17+3:1-7)
Martin Grombiřík
Kázání pro 29. neděli v mezidobí A (Mt 22:15-22)