Ekumenický lekcionář, rok B (2. ročník)

Kázání na texty Ekumenického lekcionáře (RCL), rok B
Martin Grombiřík
Neděle Křtu Páně B (Sk 19:1-7)
Martin Grombiřík
6. neděle po Zjevení Páně B (2Kr 5:1-14 + Mk 1:40-45)
Martin Grombiřík
1. neděle postní B (Gn 9:8-17 a Mk 1:9-15)
Martin Grombiřík
2. neděle postní B (Mk 8:31-38, Ř 4:13-25)
Martin Grombiřík
4. neděle postní B (J 3:14-21), výroční sborové shromáždění
Martin Grombiřík
5. neděle velikonoční B (J 15:1-7)
Martin Grombiřík
7. neděle velikonoční (J 17:6-19)
Martin Grombiřík
13. neděle v mezidobí (Mk 5:21-43)
Martin Grombiřík
17. neděle v mezidobí B (J 6:1-15 a 2Kr 4:42-44)
Martin Grombiřík
19. neděle v mezidobí B (J 6:35.41-51 a 1Kr 19:4-8)
Martin Grombiřík
22. neděle v mezidobí B, křest Anny Kratochvílové
Martin Grombiřík
Neděle Díkůvzdání B (L 12:15-26)
Martin Grombiřík
28. neděle v mezidobí B (Žd 4:12-16)
Martin Grombiřík
31. neděle v mezidobí B + památka Reformace
Martin Grombiřík
32. neděle v mezidobí B (RCL, 2. alternativní řada - Iz 10:33-11:9 + J 14:23-29)
Martin Grombiřík
Kázání na 1. neděli po Vánocích B (L 2:22-40)